Projekty


Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách

Garant: prof. Ing. František Toman, CSc.


Základné informácie
   
   
   
Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je posouzení účinnosti větrolamů a návrh na optimalizaci jejich funkce pro potřeby krajinného plánování. Pro posouzení účinnosti je nutné zpracování podrobné analýzy pole větru z měření na klimatologických stanicích s využitím statistických metod a modelu, dále vyhodnocení vertikálního profilu větru a na základě ambulantních měření stanovení vlivu větrolamů na horizontální a vertikální stratifikaci rychlostí větru. Zjištěné výsledky budou zahrnuty do komplexního hodnocení funkce větrolamů a bude proveden návrh na jejich doplnění a rekonstrukci pro potřeby plánování krajiny.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:1R44027
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
1R44027
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4
Počet výsledkov projektu:
46

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. František Toman, CSc.
spolunavrhovatel
spolunavrhovatel
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
navrhovatel
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
řešitel