ProjektyHelp


Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách

Garant: prof. Ing. František Toman, CSc.


Základní informace
   
   Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je posouzení účinnosti větrolamů a návrh na optimalizaci jejich funkce pro potřeby krajinného plánování. Pro posouzení účinnosti je nutné zpracování podrobné analýzy pole větru z měření na klimatologických stanicích s využitím statistických metod a modelu, dále vyhodnocení vertikálního profilu větru a na základě ambulantních měření stanovení vlivu větrolamů na horizontální a vertikální stratifikaci rychlostí větru. Zjištěné výsledky budou zahrnuty do komplexního hodnocení funkce větrolamů a bude proveden návrh na jejich doplnění a rekonstrukci pro potřeby plánování krajiny.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
1R44027
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:1R44027
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:
46

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. František Toman, CSc.spolunavrhovatel
spolunavrhovatel
navrhovatel
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.řešitel