Projekty


02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu

Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výzkum zaměřený na trendy vývoje řízení ekonomických subjektů působících v české ekonomice a jejich adaptace na měnící se podmínky v souvislosti s procesy integrace a globalizace. Na podniky bude nahlíženo nejen z hlediska plnění jejich produkčních funkcí, ale i jako na spolutvůrce sociálního prostředí obecně a v daném regionu zvlášť (tvůrce poptávky na trhu práce -- tvůrce pracovních příležitostí -- ovlivňuje míru zaměstnanosti v regionu -- jak se podílí se na zvyšování kvalifikace obyvatelstva -- jak přispívá k rozvoji regionu - apod.).
Druh projektu:TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav managementu (PEF)
Identifikace projektu:VZ MSM 6215648904/02
Stav projektu:Obhájený
Hlavní projekt:Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu
Datum zahájení projektu:06. 05. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:216
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:612


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
2256/2006/F5/dTvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictvídoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený