Projekty


Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů

Garant: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Ústav financí (PEF)
Identifikácia projektu:1176/2001
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2001
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.řešitel