Projekty


Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů

Garant: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Ústav financí (PEF)
Identifikácia projektu:
1176/2001
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2001
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
řešitel