Projekty


Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základné informácie
   
   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Ústav matematiky (LDF)
Identifikácia projektu:
FRVŠ 131/2010
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2
Počet výsledkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
rešitel
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D.spoluřešitel