Projects


Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP

Supervisor: Ing. Martin Mészáros, Ph.D.


Basic information   Workers   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je pomocí specifické molekulární analýzy metodou S-SAP (seqence-specific amplified polymorphism) analyzovat soubor klonů odrůdy meruněk Velkopavlovická. Na základe výsledků stanovit příbuznost jednotlivých klonu mezi sebou. Pomoci metody SSR bude potvrzená příslušnost k odrůde skoumané skupiny, u kterých je nejistý původ. Vzpomínaná metoda SSR poskytne informaci i o případném původu některých klonů z jejich generativního přemnožování v minulosti. Jelikož sledované klony pochází nejenom z Moravy a Slovenska, ale i Maďarska, Francie a dalších zemí Evropy, zjištené informace by mohli postihnout případnou variabilitu ekotypů klonů této odrůdy. Výsledkem obou metod budou dendrogramy, které poskytnou podrobné informace o vzájemné příbuznosti v rámci sledované skupiny klonů.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Fruit Science (FH)
Project status:Defended
Project start date :
01. 03. 2010
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Martin Mészáros, Ph.D.
Navrhovatel
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.Spoluřešitel
Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Garant-řešitel