Projects


Differential and difference equations on time scales III

Supervisor: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt navazuje na stejnojmenné projekty 201/04/0580 a 201/07/0145. Cílem projektu je studovat kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních, diferenčních a dynamických rovnic a systémů se zaměřením na asymptotické vlastnosti a oscilatoričnost. Nositelem projektu je Masarykova univerzita. Mendelova univerzita a VUT jsou spoluřešitelé a spolupříjemci dotace.
Kind of project:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Department:Department of Mathematics (FFWT)
Project identification:GAP201/10/1032
Project identification by CPR or CRRP:GAP201/10/1032
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3
Number of results in the project:34

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.spolupracovník
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.spolupracovník
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.spoluřešitel


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Differential and difference equations on time scales III is a follow-up of.

IdentificationProject titleStateProject supervisor
GA201/04/0580Difference equations and dynamic equations on time scalesdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
GA201/07/0145Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' IIdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected