Projekty


Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vytvoření jednotného otevřeného informačního systému požadavků na nábytek za účelem podpory inovací a vývoje produktů malých a středních podniků oboru. Obsahem budou požadavky na produkty - technické kvalitativní znaky produktů, technická jakost, bezpečnost výrobků, ergonomické, antropometrické požadavky, aplikace výrobků v interiéru a ekologický design. Systém umožní zásadní úsporu nákladů v logistice přípravy výroby malých podniků a poskytne informace prodejcům a orgánům státní správy. Systém nastartuje a vytvoří významnou podporu inovací a vývoje v malých a středních podnicích, které nemají zdroje pro vlastní vývojové a inovační aktivity
Druh projektu:
MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:
MPO ČR FR-TI1/050
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
FR-TI1/050
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2009
Datum ukončení projektu:
30. 04. 2013
Počet pracovníků projektu:
16
Počet oficiálních pracovníků projektu:
14
Počet výsledků na projektu:
101

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
vedoucí projektu a týmu B
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
řešitel
řešitel
Ing. Marek Jičínský
řešitel
vedoucí týmu A
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
řešitel
Lenka Brunecká
agenda projektu
Jaroslava Aulehlováadministrativa
Ing. Tereza Jarošovápomocník
pomocník
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
manažer projektu
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
řešitel
řešitel
Ing. Martin Zach, Ph.D.řešitel