Projekty


Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cílem projektu je získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu budou vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné klimatické změny. Na základě výstupů získaných z těchto modelů bude zpracována vědecká studie zachycující vlik klimatické změny na výnosy vybraných plodin, včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Bude zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy.Bude vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin, krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:
QF3100
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
QF3100
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 03. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8
Počet výsledkov projektu:
50

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Dr. Ing. Milada Šťastnámetodický řešitel
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.řešitel
řešitel
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
řešitel
prof. Ing. František Toman, CSc.řešitel
další pracovník
RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D.další pracovník
další pracovník