Projects


Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce

Supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.


Basic information
   Workers   Results
   
Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt se zabývá inovací obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce. Prostřednictvím dotazníkového šetření a evaluace předmětů studenty byla zjišťována jejich spokojenost s výukou tohoto předmětu. Byla zjištěna pouze nespokojenost s tématy případových studií řešených na seminářích. Cílem tohoto projektu je tedy uplatnění nových interaktivních metod výuky a nahrazení v současné době používaných případových studií novými. Ke zvýšení atraktivnosti předmětu a možnosti praktického využití získaných poznatků i v zahraničí bude využita především cizojazyčná literatura. Předmět bude také doplněn o tematický okruh Management týmů, rolí a jejich konfliktů, kterému dosud nebyl poskytnut dostatek prostoru. Projekt bude zpracován na Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, jehož pracovníci jsou členy Světové asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA).
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:
Department of Management (FBE)
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
1