ProjektyHelp


Sharka Containment - Mšmt

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt SharCo, je zaměřený na pomoc Evropské unii a jejím členským zemím v oblasti poskytování účinných nástrojů pro eradikaci virového onemocnění známého jako PPV, například mas, produkce rezistentního materiálu, manuálů, varovného a poradenského systému apod. Za tímto účelem bude projekt v oblasti epidemiologie identifikovat hlavní faktory šíření PPV, rozdělovat a na vysoké úrovni rozvíjet nové systémy detekce ohnisek šarky. V oblasti genetiky bude hledat molekulární markery pro implementaci markerově asistované selekce (MAS) odrůd peckovin rezistentních vůči PPV. V oblasti biologie budou hodnoceny inovační biotechnologické postupy, které zabrání šíření PPV u různých druhů ovocných dřevin. V neposlední řadě bude vypracován a rozvinut management PPV, budou vypracovány směrnice pro konečné uživatele a firmy vztahující se k pěstování a stanovení rizik v systému včasného varování a ve spojení se systémem pro podporu řízení. Veškeré znalosti a nástroje rozvinuté projektem budou ve velké míře rozšiřovány po celé Evropě se zvláštním zřetelem k PPV endemickým zemím respektive výskytu.
Druh projektu:
RP EK (Rámcové programy EK)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:7E08071
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
7E08071
Stav projektu:
Obhájený
Hlavní projekt:
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:15. 12. 2008
Datum ukončení projektu:30. 06. 2012
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel