ProjektyHelp


Výzkum a vývoj nových typů zadlabaných a sedlových interiérových schodišť

Garant: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Řešení procesů modelování a statických výpočtů nové generace dřevěných interiétových schodišť a návrhy technologie.
Druh projektu:
DČ (Doplňková činnost (obchodní smlouvy))
Pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF), Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:IMPULS
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel