Projekty


Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako nástroj konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Garant: Ing. Marek Záboj, Ph.D.


Základné informácie
   Pracovníci   Výsledky
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Navrhovaný projekt je zaměřen na možnosti zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím založení strategických aliancí, a sice v oblasti nezávislého obchodu a sektoru služeb. Rozšiřuje obecně používané teoretické metody a postupy, ze kterých bude navrhovatel vycházet. Snahou bude také definovat kvalitativní a kvantitativní faktory ovlivňující jednak chování malých a středních maloobchodních podniků, které ve stále větší míře musí čelit konkurenci ze strany velkých retailingových společností (obchodních řetězců) a jednak chování malých a středních zprostředkovatelů a poskytovatelů služeb. Na základě dostupných dat bude provedena analýza poměru vynaložených prostředků k celkovému přínosu zřízení strategických aliancí a navržen jejich teoretický model, a sice jak pro jednotlivé nákupní aliance sdružující nezávislé maloobchodní firmy, tak i pro oblast služeb - zvláště pro odvětví cestovního ruchu. Dílčími výsledky projektu budou publikace v odborných periodikách a sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí zaměřených na uvedené oblasti. Oponentura výsledného návrhu teoretických modelů strategických aliancí, proces jejich vytvoření a potenciální efektivnost, bude provedena prostřednictvím expertů z řad členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, jehož je uchazeč řádným členem.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Identifikácia projektu:
402/09/1513
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
GA402/09/1513
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2
Počet výsledkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
řešitel
Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
řešitel