Projekty


Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva

Garant: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Konference je zaměřena na problematiku realizace moderních staveb ze dřeva v tuzemsku i zahraničí, možnosti zajištění požární odolnosti u dřevostaveb, vady dřevostaveb vzniklé v důsledku chyb při návrhu a realizaci, nové legislativní a normativní požadavky na stavebně truhlářské výrobky.
Druh projektu:VZ (Výzkumný záměr)
Pracoviště:Ústav dřevařských technologií (LDF), Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2008
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Petr HoráčekVědecký výbor
doc. Dr. Ing. Pavel KrálVědecký výbor
Ing. Petr HamšíkOrganizační garant
Ing. Tomáš Špaček, Ph.D.Organizační výbor
Ing. Blanka StávkováOrganizační výbor
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířovářešitel, Vědecký výbor
Ing. Jaroslav PejzlOrganizační výbor
doc. Dr. Ing. Jaroslav HrázskýOrganizační výbor
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.Vědecký výbor
prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.Vědecký výbor