Projects


Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva

Supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Konference je zaměřena na problematiku realizace moderních staveb ze dřeva v tuzemsku i zahraničí, možnosti zajištění požární odolnosti u dřevostaveb, vady dřevostaveb vzniklé v důsledku chyb při návrhu a realizaci, nové legislativní a normativní požadavky na stavebně truhlářské výrobky.
Kind of project:VZ (Výzkumný záměr)
Department:Department of Wood Processing Technologies (FFWT), Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Project status:In process of execution
Project start date :01. 04. 2008
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Dr. Ing. Petr HoráčekVědecký výbor
doc. Dr. Ing. Pavel KrálVědecký výbor
Ing. Petr HamšíkOrganizační garant
Ing. Tomáš Špaček, Ph.D.Organizační výbor
Ing. Blanka StávkováOrganizační výbor
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířovářešitel, Vědecký výbor
Ing. Jaroslav PejzlOrganizační výbor
doc. Dr. Ing. Jaroslav HrázskýOrganizační výbor
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.Vědecký výbor
prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.Vědecký výbor