ProjektyHelp


Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer

Garant: prof. Ing. Jan Čermák, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Duby jsou jednou z hlavních dřevin České republiky. Základní hypotéza navrhovaného projektu vychází z následujících myšlenek: příčiny chřadnutí dubů jsou v současné době aktuální otázkou lesního hospodářství. V důsledku změn klimatu nyní dochází k šíření nových chorob, které budou v budoucnu hrát významnou roli při ekonomickém zhodnocení lesních porostů.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikace projektu:GA526/08/1050
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA526/08/1050
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
18


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
04/01/05
Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny - 04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany
řešený
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený