ProjektyHelp


Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními

Garant: doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.


Základní informace
   
   Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předmětem řešení projektu je stanovit kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách na základě vyhodnocení klimatických, pedologických a morfologických vlastností vybraného území. Experimentálně bude měřena účinnost stávajících větrolamů v území. Zjištěné informace budou použity pro vývoj modelu ke stanovení účinnosti biotechnických opatření proti větrné erozi v prostředí geografického informačního systému. Pomocí tohoto modelu bude následně možno efektivně hodnotit a modelovat účinnost stávajících i navrhovaných biotechnických opatření proti větrné erozi.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
QH82099
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QH82099
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
9
Počet výsledků na projektu:60

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. František Toman, CSc.další řešitel
odpovědný řešitel
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.další řešitel
další řešitel
řešitel
Yvona Bundálková
další pracovník
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.další řešitel
další pracovník
Ing. Bronislava Spáčilová, Ph.D.
další pracovník