Projekty


Revize normy ČSN 91 0001

Garant: Ing. Josef Pacovský, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Revize normy na aktuální požadavky.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:
12. 12. 2007
Dátum ukončenia projektu:
13. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11
Počet výsledkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Josef Pacovský, Ph.D.
Řešitel
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýŘešitel
Řešitel
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Jan Pláteníkspoluřešitel
Ing. Arnošt Trávník
spoluřešitel
spoluřešitel