ProjektyHelp


Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR"

Garant: Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Problematika karanténního patogena fytoplazmy ESFY je závažným problémem celoevropského rázu, který se taktéž bezprostředně dotýká produkčních, experimentálních i genofondových výsadeb meruněk Zahradnické fakulty. Cílená ochrana proti této fytoplazmě a vektorům je zatím neúčinná, určité možnosti skýtá pouze prevence formou výsadby certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Tato skutečnost vyžaduje přesné a účinné metody detekce fytoplazmy v základním rozmnožovacím materiálu ovocných dřevin. Projekt řeší problematiku v nejednotnosti používání metod pro izolaci DNA a specifických a nespecifických primerů pro molekulární detekci fytoplazmy ESFY jak v laboratořích České Republiky tak ve světě.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
IGA
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
odpovědný řešitel
garant doktorského projektu