Projekty


Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Předložený projekt významným způsobem rozšiřuje a doplňuje výuku povinných profilových předmětů u vybraných oborů Zahradnické fakulty jako jsou Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství a Jakost rostlinných potravinových zdrojů v presenční i kombinované formě studia. V menším rozsahu může rozšířit výuku v oborech Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinných úprav. V rámci inovace sylabů bude inovována část praktické výuky v předmětech Ovocnictví II, Ovocnické školkařství, Zelinářství, Skleníková výroba, a Vinohradnictví I. Ročně využije přístrojové vybavení 290 posluchačů při studiu uvedených předmětů v bakalářském a magisterském stupni presenční formy studia.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Zahradnická fakulta
Identifikace projektu:A/a-1020
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:10. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškaspoluřešitel
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.spoluřešitel