Projekty


Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt řeší rozvoj fyziologické laboratoře pro praktickou výuku profilových disciplín studijních programů Zahradnické technologie, Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě a výuky v oboru Rostlinolékařství Agronomické fakulty v Brně. Prostředky budou využity k pořízení fotosyntetického analyzátoru LCpro+, systému SAP flow k charakterizaci vodního režimu a tensiometrického systému ECH2O ke sledování zásobenosti půdy vodou. Bude inovována část praktické výuky v předmětech Zelinářství, Skleníková výroba, Skleníková výroba pro ZaKA, Školkařství okrasných dřevin, Ovocnictví bc., Ovocnictví mgr., Ovocnictví a vinohradnictví v 6 studijních oborech uvedených studijních programů. Řešitelé pocházejí ze tří odborných ústavů fakulty a díky rozsáhle koncipovanému projektu bude maximalizována efektivnost využití nákladných zařízení v průběhu akademického roku. Ročně využije přístrojové vybavení 240 posluchačů bakalářského a 130 posluchačů navazujícího magisterského studia. Projekt zlepší demonstrační a praktickou výuku studentů v odborných zahradnických disciplínách. Využití jedinečných zařízení umožní názorným způsobem doplnit tematické celky a napomůže posluchačům pochopit a objasnit funkce rostlinného metabolismu ve vztahu k faktorům ovlivňujícím zahradnické technologie. Současně je předpokládáno využití pro diplomové a doktorské práce na uvedených studijních programech a v rámci pořádaných kurzů celoživotního vzdělávání v oblastech ovocnářství nebo školkařství.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav zelinářství a květinářství (ZF), Ústav ovocnictví (ZF), Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:
1531/2007
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
odpovědný řešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
administrace