ProjektyHelp


Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového.

Garant: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je rekonstruovat průběh rozpadu smrkových porostů v minulosti napadených lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) na základě letokruhové analýzy. Dále pak zjistit stáří a současný stav přirozené obnovy těchto porostů a zaměřit ji, stejně jako živé i odumřelé stromy pomocí moderní technologie (laserové zaměřovače) podporované počítačem (program Field Map). Na závěr provést nedestruktivní analýzu a srovnání růstu přirozeně vzniklých semenáčů a uměle založených podsadeb, které byly v menší míře na některých plochách vysazeny. Měření bylo provedeno ve třech vybraných oblastech s rozdílným stupněm přirozenosti a lesnického managementu na území Národní přírodní rezervace Praděd, část Bílá Opava, dále pak Národního parku Šumava, LS Modrava, bezzásahová zóna v oblasti Studené Hory a LS Stožec, část Trojmezenského pralesa. Na základě letokruhové analýzy byla provedena rekonstrukce rozpadu porostů na jednotlivých lokalitách. Z celkového počtu 222 uhynulých stromů, na lokalitě Praděd, bylo analyzováno 151 jedinců. Při jejich rozdělení, dle roku úhynu, do desetiletých intervalů je zřejmá převaha souší v posledním desetiletí (40%). Nejvíce jich uhynulo v roce 1999, následkem větrných kalamit ve vedlejším porostě z roku 1996 a 1998. Stejné období bylo současně také klimaticky nepříznivé -- úhrn srážek ve vegetačním období nižší o 33% a teploty vyšší o 3% oproti normálovému období 1961-1990. Je logické, že zvýšené množství přezimujících brouků v ležícím dříví a současně příznivé klima v následujícím roce je dostatečný základ pro zvýšenou populační husotu lýkožrouta, která může působyt jako mortalitní faktor zejména na oslabené stromy.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
FRVŠ 239/2004
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0