Projekty


Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod

Garant: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt se zaměřuje na možnosti využití logistických a geografických informačních systémů, ekonomicko-matematických metod a klade si za cíl vytvoření všeobecně použitelné metodiky vyhodnocení nejvhodnější polohy umístění logistického objektu (skladu, prodejny, distribučního logistického centra apod.) na základě analýzy kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Součástí projektu také vyhodnocení 15 -- 20 kvalitativních ukazatelů a posouzení jejich vlivu na konkurenceschopnost jednotlivých variant umístění logistického objektu, které podnik zvažuje. Výstupy projektu budou prezentovány na odborných konferencích a prostřednictvím odborného časopisu Logistika. Poznatky získané v rámci projektu budou využity i ve výuce na PEF MZLU v rámci předmětu Obchodní logistika.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:3