Projects


Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod

Supervisor: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt se zaměřuje na možnosti využití logistických a geografických informačních systémů, ekonomicko-matematických metod a klade si za cíl vytvoření všeobecně použitelné metodiky vyhodnocení nejvhodnější polohy umístění logistického objektu (skladu, prodejny, distribučního logistického centra apod.) na základě analýzy kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Součástí projektu také vyhodnocení 15 -- 20 kvalitativních ukazatelů a posouzení jejich vlivu na konkurenceschopnost jednotlivých variant umístění logistického objektu, které podnik zvažuje. Výstupy projektu budou prezentovány na odborných konferencích a prostřednictvím odborného časopisu Logistika. Poznatky získané v rámci projektu budou využity i ve výuce na PEF MZLU v rámci předmětu Obchodní logistika.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Marketing and Trade (FBE)
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:3