Projekty


Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod

Garant: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt se zaměřuje na možnosti využití logistických a geografických informačních systémů, ekonomicko-matematických metod a klade si za cíl vytvoření všeobecně použitelné metodiky vyhodnocení nejvhodnější polohy umístění logistického objektu (skladu, prodejny, distribučního logistického centra apod.) na základě analýzy kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Součástí projektu také vyhodnocení 15 -- 20 kvalitativních ukazatelů a posouzení jejich vlivu na konkurenceschopnost jednotlivých variant umístění logistického objektu, které podnik zvažuje. Výstupy projektu budou prezentovány na odborných konferencích a prostřednictvím odborného časopisu Logistika. Poznatky získané v rámci projektu budou využity i ve výuce na PEF MZLU v rámci předmětu Obchodní logistika.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3