Projects


Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Supervisor: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.


Basic information
   
   
Results
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Hlavním cílem projektu je testování, standardizace a certifikace managementových opatření směřujících ke zvýšení biodiverzity a podpoře a obnově ekosystémových služeb lučních biotopů v podmínkách zemědělské krajiny. Realizací projektu bude podpořen nárůst biodiverzity rostlin a zejména bezobratlých živočichů. Budou obnoveny některé klíčové ekosystémové služby, jako je zvýšení počtu opylovačů v krajině, zabránění půdní erozi a zadržení vody v agro-ekosystémech. Výsledky budou zpracovány během realizace projektu formou certifikovaných metodik, ověřeného technologického postupu a užitného vzoru. Počítá se s jejich širším transferem do praxe a udržitelností i po skončení projektu.
Kind of project:
TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Project identification:TH04030244
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2022
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
technička
Bc. Sabina Smetanová
technička
další řešitel
člen řešitelského týmu