Projekty


Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí

Garant: Ing. Petr Čech, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem ročního projektu je inovace předmětů zabývající se problematikou vnitřního obytného a pracovního prostředí (Ochrana životního prostředí v nábytkářském průmyslu, Dokazování škodlivin v pracovním prostředí), a to především v jejich praktické části (praktická cvičení v laboratoři). Hlavním výstupem bude napsání skript (návody do cvičení), která budou připravena rámcovějším pohledem, ale zato nadčasovým způsobem. Nedílnou součástí projektu bude rovněž nákup drobné měřící techniky (teploměr s vlhkoměrem, sorpční trubice atd.) včetně nákupu osobních ochranných pomůcek, určených pro studenty, jež absolvují praktická cvičení ve výše uvedených předmětech.
Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
02. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1