Projekty


Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF

Garant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Identifikace projektu:
227/9510/SV2180401
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
22. 06. 2018
Datum ukončení projektu:
16. 11. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0