Projekty


Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkových plynů

Garant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Identifikace projektu:227/9510/SV2190171
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
13. 11. 2019
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0