Projekty


Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu

Garant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ačkoliv množství stopových látek v bioplynu je nízké, v porovnání s obsahem metanu a oxidu uhličitého, mohou mít tyto látky daleko závažnější dopad na životní prostředí a spolehlivost provozu bioplynové stanice. Prvky obsažené v systému bioplynové technologie v plynokapalných fluidech, resp. v kapalinách, plynech a aerosolech mohou za určitých podmínek vytvářet minerální fáze, a to amorfní nebo krystalické. Inkrustace brání průtoku fluid v plánovaném množství, způsobují poruchovost armatur a pohyblivých prvků.
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
23. 06. 2016
Datum ukončení projektu:
18. 11. 2016
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0