Projekty


Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu

Garant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předmětem práce je posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu. V moderní době jsou rychle dostupné a přesné informace o prvkovém složení, případně o obsazích toxických kovů zásadní. A to nejen z pohledu potřeb technologických procesů. Do budoucna se rýsuje i možnost využití těchto analytických přístrojů i pro potřeby analýz nařízených legislativou.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Identifikace projektu:227/9510/SV 2170061
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:13. 03. 2017
Datum ukončení projektu:
17. 11. 2017
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0