ProjektyHelp


Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt řeší otázky intenzifikace a nových přístupů při pěstování ovocné sadby peckovin. Peckoviny, zejména pak meruňky,broskvoně, slivoně a třešně zaujímají významné zastoupení ploch intenzivních sadů v oblastech Polabí a Jižní Moravy. Vstupem do EU k nám budou pronikat jednak nové odrůdy a také i nové podnože pro tyto druhy. Mnoho odrůd zejména meruněk a broskvoní mají specifickou odrůdovou afinitu s podnožemi, což činí u širší skupiny rodu Prunus jisté problémy. Projektem bude řešeno dvěmi rychlými způsoby průzkum afinitních vztahů mezi několika kombinacemi podnoží -- odrůda u meruněk, broskvoní,slivoní a třešní. Dalším objektem řešení projektu bude efektivnější dopěstování podnoží s pomocí fytohormonů a to pro získání kvalitnějších podnoží generativních i vegetativních. Rovněž ověření vhodnosti netradičního a velmi rychlého způsobu dopěstování sadby bude porovnáno s tradiční technologií, s cílem rychlého nástupu ovocné sadby do plodnosti, zahuštění sponů a rychlé návratnosti vložených investic.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QF3221
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QF3221
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
Spoluřešitel