Projekty


Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů

Garant: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.


Základné informácie
   
   
Harmonogram
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0