Projekty


Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli

Garant: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt se zaměřuje na studium soudobých dějin v oblasti středního odborného školství. Hlavním cílem projektu je prozkoumat a popsat každodenní život střední odborné školy v období socialistického Československa. Řešení projektu bude založeno na historiografickém přístupu dějin každodennosti. Primární místo ve výzkumu bude zaujímat metoda orální historie, jejímž prostřednictvím budou realizovány rozhovory, kdy respondenty budou klíčoví aktéři školního vzdělávání i života – učitelé (pamětníci) středních odborných škol. Metoda orální historie bude doplněna i studiem dostupných archivních pramenů uložených v Národním archivu, Moravském zemském archivu a Archivu města Brna.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Identifikácia projektu:
GA19-24776S
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2
Počet výsledkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitel projektu