Projekty


Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové poměry lesního mikropovodí

Garant: Ing. Martin Valtera, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem řešení projektu je kvantifikovat vliv mikroreliéfu na retenci a redistribuci vody na vybraných experimentálních lesních mikropovodích a ověřit možnost zpřesnění stávajících hydrologických modelů s využitím detailních dat o mikroreliéfu a jeho parametrizací.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikácia projektu:LDF_TP_2019009
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2022
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jan Deutscher, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Martin Valtera, Ph.D.hlavní řešitel
Ing. David Juřička, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.spoluřešitel
Bc. Lucie Pálkováčlen týmu