Projekty


Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QK1910137
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Martina Göttingerováspoluřešitel
Ing. Tomáš Kissspoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.spoluřešitel
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.spoluřešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Eliška Rampáčkováspoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Jana Nečasováadministrativa