Projekty


Sustainability of Small and Family Farms

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Zahr. vzd. (Zahraniční vzdělávací projekty)
Pracovisko:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikácia projektu:
ERASMUS + KA2
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Garant - hlavní řešitel za MENDELU v Brně
spoluřešitel
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
spoluřešitel
administrativa