Projekty


Udržitelnost malých rodinných farem

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Zahr. vzd. (Zahraniční vzdělávací projekty)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:ERASMUS + KA2
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2016
Datum ukončení projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.Garant - hlavní řešitel za MENDELU v Brně
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.spoluřešitel
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.spoluřešitel
Ing. Barbora Daňková, Ph.D.spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Libor Gregaspoluřešitel
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Radmila Presová, Ph.D.administrativa