Projekty


Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:LDF_VP_2018026
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:15. 02. 2018
Datum ukončení projektu:14. 02. 2019
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.Garant
RNDr. Ondřej MikulkaHlavní řešitel
Ing. Marcel BenaŘešitel
Ing. Jakub DrimajŘešitel
Ing. Radim Plhal, Ph.D.Řešitel