ProjektyHelp


Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2018026
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 02. 2018
Datum ukončení projektu:14. 02. 2019
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Garant
RNDr. Ondřej MikulkaHlavní řešitel
Řešitel
Ing. Jakub DrimajŘešitel
Řešitel