Projects


Botanical monitoring of selected agri-environmental measures

Supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Podoba zemědělské krajiny se během 20. století výrazně změnila. Tyto změny měly za následek snížení druhové pestrosti v zemědělské krajině a přispěli k její uniformitě. Agroenvironmentální opatření mají tyto změny zvrátit a pomoci navrátit zemědělské krajině její původní diverzitu rostlin a živočichů. V rámci projektu bude proveden botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření v provozních podmínkách. V rámci sledování bude provedeno vyhodnocení aktuálního a potencionálního zaplevelení. Projekt bude vypracováván ve spolupráci s vybranými zemědělskými družstvy, kterým budou získané výsledky projektu předány.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Plant Biology (FA)
Project status:
In progress
Project start date :02. 01. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
0