Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je navržený na stanovení pomologických a kvalitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní a u mezidruhových hybridů. Dále bude hodnocena afinita u vybraných Asijských odrůd s vybranými slivoňovými podnožemi.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Garant
Ing. Jan WolfŘešitel