ProjektyHelp


Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky

Garant: Ing. Jan Dvořák, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:LDF_VP_2017021
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marcel Benařešitel
garant