Projekty


Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřený na vyhodnocení vlivu infekce virem PPV u tří naočkovaných odrůd broskvoní, při použití podnoží s vyšší úrovní odolnosti vůči PPV a kontrolní varianty -- citlivého indikátoru GF- 305. Hodnocení bude prováděno pomocí metod LAMP, ELISA a vizuálního sledování symptomů na listech.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:25. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Garant
Ing. Petra Pavelkovářešitel