Projekty


Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:LDF_VP_2017028
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jakub Drimajhlavní řešitel
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.garant
Ing. Marcel Benařešitel
RNDr. Ondřej Mikulkařešitel
Ing. Radim Plhal, Ph.D.řešitel