ProjektyHelp


Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2017028
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
hlavní řešitel
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
garant
Ing. Marcel Bena
řešitel
RNDr. Ondřej Mikulkařešitel
řešitel