ProjektyHelp


Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci aktivit ústavu 551 byl v letech 2014-2015 vybudován experimentální solární skleník čínského typu. Pro řízení pěstitelských podmínek v tomto skleníku je vhodné zajistit automatizaci řízení podmínek, které byly doposud řízeny manuálně. V rámci projektu se předpokládá pořízení a instalace 50 cm ventilátoru s funkcí sání a výtlaku vzduchu (ohřátý/studený), závlahový (mlžení a kapkovače) a přisvětlovací systém (LED), fotovoltaický a solární panel pro výrobu el, energie a ohřev vody, podzemní zásobník na dešťovou vodu a meteorologický, monitorovací a řídicí systém technologie.
Druh projektu:
Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Odpovědný řešitel
spoluřešitel