Projekty


Integrovaná produkce třešní a višní

Garant: prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.


Základné informácie      
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Fresh horticultural crops are increasingly marked at great distance from the point of production. Long distance marketing sometimes results in large economic benefits which, how over, can often be achived only by stretching the postharvest life of the commodity to its limit. Sweet cherries are characteristically soft fleshed and highly perishable, and have a limited marked life potential. Postharvest loss of sweet cherries to rotting organism is considered the greatest deteriation problem. Good orchard control is vital to minimizing the problem after harvest.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikácia projektu:
1G58071
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:1G58071
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 12. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4
Počet výsledkov projektu:
14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Marek Fruhwirt
řešitel
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
hlavní řešitel
řešitel
řešitel