ProjektyHelp


Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

Garant: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Budou vytvořeny nové biotechnologické postupy pro uchování biodiverzity u bramboru, vybraných druhů rodu Prunus, které umožní jejich bezpečné uchování v podmínkách kryoprezervace.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QJ1630301
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QJ1630301
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jan Wolf
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Kiss
spoluřešitel