ProjektyHelp


Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky

Garant: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je výzkum vedoucí k získání odrůdy švestky rezistentní k PPV s kvalitou a vlastnostmi pokud možno identickými s odrůdou Domácí velkoplodá, která je velmi kvalitní, ale k PPV silně náchylná, získání výsledků každoročního výzkumu a hodnocení polního pokusu GM švestky cv. HoneySweet, a vyhodnocení nepřenosnosti PPV mšicemi třech vybraných netransgenních genotypů odrůd slivoně rezistentních k PPV. Potřebných parametrů hlavní výzkumné části projektu bude dosaženo křížením GM švestky cv. HoneySweet s odrůdou Domácí velkoplodá. Cílem je získat a co nejrychleji uvést do plodnosti hybridy ze záměrného křížení donorů rezistence vycházející z odrůdy HoneySweet.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QJ1610186
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QJ1610186
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
Ing. Jan Wolf
spoluřešitel
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
spoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel