ProjektyHelp


Zhodnocení zdravotního stavu prasat divokých a výskytu zoonotických patogenů

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
řešitel
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.garant
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
řešitel