ProjektyHelp


Design nových SSR primerů pro rod Pyrus

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace      Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
Ing. Jan Wolfřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Garant